English French German Polish Romania Spanish Turkish
Strona Główna | O Nas | Produkty i ceny | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie | Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
  Profil Firmy
Informacja i Pomoc w Zamówieniu
Wynalazca Tian Xian
Kontakt
 
 

 

Strona Główna / O Nas / Informacja i Pomoc w Zamówieniu

Ciągle poszukujemy nowych kontaktów, konsultantów i dystrybutorów w nie objętych jeszcze naszą obsługą krajach. W celu uzyskania więcej informacji na ten temat skontaktuj się z nami.

<% Const distFilename = "c:/Inetpub/distributors/polish.txt" Dim distributors(100, 8) Dim distributorCounter distributorCounter=-1 set FSO = server.createObject("Scripting.FileSystemObject") Filepath = distFilename if FSO.FileExists(Filepath) Then set file = FSO.GetFile(Filepath) FileSize = file.Size Set TextStream = file.OpenAsTextStream(1, -2) Do While Not TextStream.AtEndOfStream distributorCounter = distributorCounter + 1 Line = Split(TextStream.readline, "|") distributors(distributorCounter,0) = Line(0) distributors(distributorCounter,1) = Line(1) distributors(distributorCounter,2) = Line(2) distributors(distributorCounter,3) = Line(3) distributors(distributorCounter,4) = Line(4) distributors(distributorCounter,5) = Line(5) distributors(distributorCounter,6) = Line(6) Loop Set TextStream = nothing End If Set FSO = nothing Dim x %> <% for i = 0 to distributorCounter %> <% Dim strClass, Tel, Fax if x = 1 then strClass="" x=2 Else strClass="class=""distributor_cell_even""" x=1 End if %> > <% next %>
<%= distributors(i, 0) %>
<%= distributors(i, 1) %>


<%= distributors(i, 2) %>
<% if Len(distributors(i,3)) Then Response.write(distributors(i,3) + "
") End If %> <% if Len(distributors(i,4)) Then Response.write(distributors(i,4) + "
") End If %> Email: <%= distributors(i, 5) %>

Strona Główna | O Nas | Produkty | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie
Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
Strona dostępna także w językach English, Espanol, Francais, Deutsch, Polish, Turkish
(C) Copyright 2004. Green & Gold International Exports. All Rights Reserved.