English French German Polish Romania Spanish Turkish
Strona Główna | O Nas | Produkty i ceny | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie | Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
  • Publikacje
Anglojęzyczne
   Publikacje

Chińskie Publikacje
Japońskie Publikacje
Tajlandzkie Publikacje
Indonezyjskie
   Publikacje

 
 

 WYNIKI TESTÓW KLINICZNYCH W CHINACH 

Rozdział ten omawia kliniczne testy Tabletek Tian Xian przeprowadzone w Chinach, jak również uzyskane w nich wyniki i opisuje ich znaczenie. Testy te obejmowały 807 pacjentów cierpiących na raka żołądka oraz przełyku w 16 ośrodkach medycznych w okresie od 1984 do 1988 roku. Tabletki Tian Xian podawano kilku grupom pacjentów. 

W sumie 349 pacjentów było w stanie skrajnie zaawansowanej choroby nowotworowej żołądka i przełyku. Pacjentów tych nie poddawano już żadnemu innemu leczeniu, gdyż nie przewidywano jakiejkolwiek szansy poprawy ich stanu zdrowia przy zastosowaniu radio-, czy też chemoterapii. Byli więc poddani leczeniu wyłącznie przy użyciu Tabletek Tian Xian. Drugą grupę stanowiło 180 pacjentów poddawanych jednocześnie radioterapii i leczeniu za pomocą Tabletek Tian Xian. Trzecią grupę pacjentów stanowiły 34 osoby, nie poddane żadnym zabiegom chirurgicznym bądź naświetlaniom, leczone natomiast przy pomocy jednoczesnej chemoterapii i zastosowaniu Tabletek Tian Xian. Czwarta grupa składała się z 35 pacjentów , którzy poddani byli jedynie samej tylko chemoterapii. 25 pacjentom podawano Tabletki Tian Xian przed operacją chirurgiczną. 

Pacjentom w czasie tej serii testów podawano lek trzy razy dziennie. Otrzymywali tabletki około 30 do 60 minut po posiłku. Dziennie otrzymywali oni po10 tabletek, a cały cykl kuracji trwał 4 tygodnie. (obserwacje poczynione w tym okresie zostały zebrane w Tabeli 4."Efekt Leczniczy terapii Tian Xian w przypadku raka żołądka i przełyku." str. 53.)

Wyjaśnienie terminów uzytych w Tabeli 4.  : 

Całkowite Wyzdrowienie choroba znikła całkowicie po 4 tygodniach terapii 
Częściowe Wyzdrowienie Zaobserwowano zmniejszenie o przeszło 50% rozmiaru skupienia guza (liczone w poprzecznym rozmiarze w najszerszym miejscu guza) po 4 tygodniach terapii.
Poprawa Zaobserwowano zmniejszenie o przeszło 25% rozmiaru skupienia guza (liczone w poprzecznym rozmiarze w najszerszym miejscu guza) po 4 tygodniach terapii.
Stabilizacja  Zaobserwowano zmniejszenie równe lub mniejsze od 25% rozmiaru skupienia guza (liczone w poprzecznym rozmiarze w najszerszym miejscu guza) po 4 tygodniach terapii.
Postęp Choroby Zaobserwowano postęp w zwiększeniu o 25% lub więcej, rozmiaru skupienia guza (liczone w poprzecznym rozmiarze w najszerszym miejscu guza) lub jego nowe skupiska. 

 

Tabela 4. Efekt Leczniczy terapii Tian Xian w przypadku raka żołądka i przełyku. 

 

Przypadki

Wyzdrowienie

Poprawa Stabilizacja Postęp Choroby
Nowotwór Przełyku 172 osoby 2 osoby 5 osób 129 osób 36 osób
1.2% 2.9% 75.0% 20.9%
Nowotwór Żołądka 177 osób 2 osoby 2osoby 140 osób 33 osoby
1.15% 1.15% 79.1% 18.6%
Razem 349 osób 4 osoby 7 osób 269 osób 69 osób
1.2% 2.0% 77.0% 19.8%

 

W tej części testów klinicznych uzyskano bardzo interesujące wyniki w grupie pacjentów, którzy otrzymywali jedynie same Tabletki Tian Xian. Jak wskazują na to dane zawarte w Tabeli 4.,  w sumie 80,2% (82,2%=1,2%+2,0%+77%) pacjentów w krańcowo silnym zaawansowaniu choroby nowotworowej, otrzymujących jedynie Tabletki Tian Xian osiągnęło stan "Stabilizacji" choroby lub lepszy. Można na tej podstawie wysnuć wniosek, że procent pacjentów, których stan poprawił się, odpowiada efektywności Tian Xian jako leku zwalczającego raka. Efekty Tabletek Tian Xian w zwalczaniu raka żołądka i raka przełyku, były znaczne i zarazem bardzo do siebie zbliżone.

Zaobserwowaliśmy również w badaniach gastroskopowych następujące zmiany: Spowolnienie wzrostu nowotworowych struktur, wydalanie martwej tkanki żołądkowej, Stopniowe odprężenie zwężonej części odźwiernikowej oraz złagodzenie krwawienia istniejących guzów. Pacjenci zgłaszali również złagodzenie objawów bólowych powodowanych czynnością nowotworu.

Wspólne użycie Tabletek Tian Xian i radioterapii dowiodło jeszcze większą efektywność niż samodzielne tylko naświetlanie nowotworu. (patrz: Tabela 5, str. 55.) Zadziwiającym faktem było, że odsetek pacjentów, u których zgodnie z kryteriami prowadzonego eksperymentu odnotowano "Poprawę" stanu zdrowia lub lepsze wyniki, wynosił 100% w grupie pacjentów otrzymujących Tabletki Tian Xian z jednoczesnym zastosowaniem radioterapii. Znaczące było również w tej grupie osiągnięcie prawie 98,3% współczynnika skuteczności terapii w porównaniu z 87,7% wynikiem w przypadku zastosowania samej tylko radioterapii. 

Wartość napromieniowania użytego w porównywalnej grupie radioterapii wahała się w granicach od 5.000 do 6.000 radów. Użycie tak wysokich dawek promieniowania może przynieść niepożądane skutki w postaci zmniejszenia ilości białych ciałek krwi, do rozpadu materiału komórkowego włącznie. Są one główną przyczyną  efektów ubocznych takiej terapii. 

Tabela 5. Porównanie wspólnego zastosowania Tabletek Tian Xian i radioterapii z użyciem samej tylko radioterapii. 

  Całkowite Wyzdrowienie Częściowe Wyzdrowienie Poprawa Stabilizacja Postęp Choroby
Wspólne zastosowanie 106 osób 69 osób 3 osoby - -
59.6% 38.7% 1.7% - -
Samodzielna Radioterapia 69 osób 89 osób 8 osób 12 osób 2 osoby
38.3% 49.4% 4.5% 6.7% 1.1%

Dawka promieniowania od 6000 do 7500 radów

Rezultaty te nasuwają pytanie, czy dawka napromieniowania mogłaby być zmniejszona przy jednoczesnym użyciu Tabletek Tian Xian. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Tabeli 6 i 7, z których w oczywisty sposób wynika, że gdy radioterapia jest stosowana równocześnie z podawaniem pacjentowi tabletek Tian Xian, efektywność terapii zwiększa się, pomimo zmniejszenia zastosowanej dawki promieniowania. Innymi słowy, można byłoby zmniejszyć dawkę promieniowania w przypadku stosowania tabletek Tian Xian, minimalizując w ten sposób ujemny jego wpływ na ludzki organizm. Wniosek ten stanowił najbardziej znaczący rezultat całości przeprowadzonych w tym zakresie testów klinicznych. 

Tabela 6. Terapeutyczne efekty jednoczesnego użycia Tabletek Tian Xian oraz Radioterapii w porównaniu do efektów samej tylko Radioterapii o mocy dawki 4.000 radów

  Całkowite Wyzdrowienie Częściowe Wyzdrowienie Poprawa Stabilizacja Postęp Choroby
Wspólne zastosowanie 26 osób 106 osób 17 osób 14 osób -
17.0% 69.3% 11.1% 2.6% -
Samodzielna Radioterapia 9 osób 90 osób 25osób 23 osoby 6 osób
5.9% 58.8% 16.4% 15.0% 3.9%

 

Tabela 7. Terapeutyczne efekty użycia Tabletek Tian Xian w porównaniu do efektów Radioterapii o mocy dawki 6.000 do 7.000 radów 

  Całkowite Wyzdrowienie Częściowe Wyzdrowienie Poprawa Stabilizacja Postęp Choroby
Wspólne zastosowanie 106 osób 69 osób 3 osoby - -
59.6% 38.7% 1.7% - -
Samodzielne zastosowanie 69 osób 89 osób 8 osób 12 osób 2 osoby
38.3% 49.4% 4.5% 6.7% 1.1%

 

Tabela 8. Terapeutyczne efekty jednoczesnego użycia Tabletek Tian Xian oraz Radioterapii o mocy dawki 4.000 radów, w porównaniu do efektów samej tylko Radioterapii o mocy dawki 6.000 radów

  Całkowite Wyzdrowienie Częściowe Wyzdrowienie Poprawa Stabilizacja Postęp Choroby
Wspólne zastosowanie 26 osób 106 osób 17 osób 4 osoby -
17.0% 69.3% 11.1% 2.6% -
Samodzielna Radioterapia 69 osób 89 osób 8 osób 12 osób 2 osoby
38.3% 49.4% 4.5% 6.7% 1.1%

Następnie, przyjrzyjmy się klinicznym testom chemoterapii. Jak pokazuje Tabela 9, str. 58, Stopień efektywności (Stabilizacja lub lepszy) wspólnego użycia Tian Xian z chemoterapią wynosi 85,3%, co stanowi wartość o 20% większą niż stopień efektywności uzyskany przy samodzielnym tylko użyciu chemoterapii. (65,7%). Z otrzymanych rezultatów widać, że Tabletki Tian Xian odgrywały bardzo ważną rolę w wspólnym leczeniu.  Bez wątpliwości, przyniosłoby wspaniałe rezultaty ich połączone użycie w kombinacji z chemo- oraz radioterapią. 

Nawet jeśli pacjent w krańcowym (ostatnim) stadium choroby nowotworowej nie mógłby być poddany chemo- lub radioterapii i otrzymywałby same tylko tabletki Tian Xian, stopień ich efektywności wynosiłby wciąż 80,2%. To właśnie jest naukowym dowodem, że tabletki Tian Xian mają zdolność pokonywania raka. 

<< poprzednia strona      następna strona >>


Strona Główna | O Nas | Produkty | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie
Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
Strona dostępna także w językach English, Espanol, Francais, Deutsch, Polish, Turkish
(C) Copyright 2004. Green & Gold International Exports. All Rights Reserved.