English French German Polish Romania Spanish Turkish
Strona Główna | O Nas | Produkty i ceny | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie | Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
  • Publikacje
Anglojęzyczne
   Publikacje

Chińskie Publikacje
Japońskie Publikacje
Tajlandzkie Publikacje
Indonezyjskie
   Publikacje

 
 

CZYM SĄ CHIŃSKIE PRESKRYPCJE? 

Chińskie preskrypcje stanowią lekarstwa, pochodzące ze zmieszania różnych surowych leków, za pomocą których można efektywnie leczyć konkretne choroby oraz wywoływane przez nie objawy.  Preskrypcje te oparte są na chińskiej sztuce medycznej, która ponad 2.000 lat temu (jeszcze w starożytnych Chinach) była już bardzo wysoko rozwiniętą dziedziną nauki.  Będąc wysoce-złożonymi środkami medycznymi, różnią się one zasadniczo od prostych kuracji , używanych zarówno przez medycynę kliniczną jak i tradycyjną. Receptury chińskich leków, nakierowane na leczenie konkretnych chorób, muszą mieć ściśle określony skład, którego nie można dowolnie zmieniać według własnego uznania.

Różniąc się od środków stosowanych przez zachodnią naukę medyczną, różne rodzaje chińskich leków przepisywane na podobne dolegliwości są zasadniczo różne, od tych, jakie przepisują zachodni lekarze. Np. wczesne objawy przeziębienia, bólu głowy oraz gorączki bez pocenia się w organizmie o zdawałoby się dobrym stanie zdrowia, w odniesieniu do energii  postrzegane są jako objawy prouronalne (zwiastuny choroby). Z drugiej zaś strony, gorączka, ból głowy, przeziębienie i kaszel bez pocenia, uważa się za  podstawowe objawy choroby. Ich nazwy pochodzą od nazw odpowiadających im chińskich receptur. 

Dalej, zamierzam krótko wyjaśnić techniki diagnostyczne jakie używane są przy sporządzaniu konkretnych, chińskich preskrypcji. Przede wszystkim, w chińskiej metodzie preskrypcji, choroba nie jest diagnozowana w taki sposób, w jaki czyni się to  w medycynie zachodniej. Najpierw identyfikuje się podane, przez pacjenta objawy choroby, by potem móc podjąć decyzję co do najwłaściwszej metody jej leczenia. Istnieją 4 grupy objawów, odpowiadające 4 możliwym typom zaburzeń właściwego poziomu energii witalnej. Klasyfikacja choroby pacjenta zgodnie z tymi czterema typami zaburzeń, stanowi ważny krok w decyzji zastosowania najwłaściwszego w danym przypadku chińskiego leku.  

Wyróżniamy 4 typy zaburzeń, są nimi: 

Kompleks Symptomów Pozytywnych (zaliczany do Yang) – Symptomy schorzenia są aktywne i w łatwy sposób można je zaobserwować (zewnętrznie), np. przyspieszony puls, gorączka, ból głowy, ból mięśni, uczucie suchości, ciągły kaszel z grypą

Kompleks Symptomów Negatywnych (zaliczany do Yin) – będący przeciwnością symptomów Yang, w wypadku tego zespołu objawów organizm jest zmęczony, a objawy są o  wiele mniej ostre (zewnętrznie trudno dostrzegalne) 

Kompleks Symptomów Niewydolności (Zaliczany do Xu) – W wypadku tego zespołu objawów, podstawowy problem stanowi niewystarczająca ilość energii, diagnozę należy wtedy stawiać w oparciu o badanie najbardziej osłabionych schorzeniem części organizmu. 

Kompleks Symptomów Nadmiaru (zaliczany do Shi) – W przeciwieństwie do zaliczanego do Xu, zespól objawów tych charakteryzuje się nadmiarem energii, diagnozę w takim wypadku należy stawiać w oparciu o badanie części ciała wykazujących największe zmiany bądź też nadmierną aktywność w tym zakresie. 

 

Inną grupę czynników jakie należy rozważyć podczas stawiania diagnozy stanowią trzy elementy, których naturalne funkcjonowanie w organizmie pacjenta,  może ulec zakłóceniu bądź ograniczeniu, powodując w ten sposób chorobę. Elementami tymi są: Powietrze, Krew i Woda. Można podać następujące przykłady symptomów odnoszących się do tych trzech elementów:

1. Zakłócenia Powietrza: bóle głowy, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca, histeria, neurastenia 

2. Zakłócenia Krwi: krwawienia, szorstkość skóry, wypryski, blade wargi, nieprawidłowe miesiączkowanie, ciemne wymioty

3. Zakłócenia Wody: biegunka, wymioty, zaparcia, obrzęki, szum w uszach, nadmierne pocenie się,  nadmierne wydalanie moczu, kaszel

Diagnozy i preskrypcji dokonuje się w oparciu o obserwacje (badanie oglądowe), wykrywanie (np. osłuchanie kaszlu lub sposobu oddychania), wywiad (pytanie pacjenta o objawy) oraz badanie dotykowe (np. sprawdzenie pulsu lub badanie brzucha przy pomocy palców)  ..itd. Zasadniczą koncepcją Chińskich preskrypcji jest twierdzenie, że jeśli istnieje harmonijna zgodność pomiędzy zidentyfikowanymi przez chińskiego lekarza objawami i odpowiednio zastosowanymi preskrypcjami, choroba może zostać skutecznie wyleczona. 

Jakkolwiek, istnieje powszechne przekonanie, że za pomocą chińskich preskrypcji nie można leczyć poważnych chorób. Jest to jednak, w rzeczy samej jeszcze jednym niezrozumieniem medycyny chińskiej. W czasach antycznej chińskiej technologii medycznej, monografia zatytułowana "Rozprawa na Temat Chorób Gorączkowych", szczegółowo wyjaśnia leczenie ostrych, gorączkowych chorób zakaźnych, takich jak grypa oraz inne choroby charakteryzujące się objawami wysokiej gorączki. Chciałbym omówić tu tę koncepcję w zamieszczonym dodatkowo artykule. 

Znając indywidualne właściwości głównych komponentów Eliksiru Tian Xian, łatwo można dostrzec, że oddziałują one na wszystkie, istotne funkcje organizmu. Nieujawnione komponenty stanowiące pozostałe 5% jego składu,  są odpowiedzialne za bezpośrednią eliminację komórek rakowych z organizmu. 

Pozostawmy jednak na chwilę główny temat naszych rozważań. Trzeba, byście zapoznali się z chińską teorią "5-ciu Elementów", która stanowi bardzo starą koncepcję, wywodzącą się jeszcze z czasów antycznych. Jest ona oparta na wierze, że wszystko we wszechświecie złożone jest z z pięciu podstawowych elementów natury, mianowicie: metalu, ognia, wody, drzewa i ziemi. Relacje pomiędzy tymi pięcioma elementami uznawano za odpowiedzialne w utrzymaniu wszechświata w stanie równowagi. 

Związki pomiędzy tymi elementami są bardzo rzadkie i dwóch rodzajów. Pierwszym z nich jest pochodzenie - ten typ związku wskazuje, jak z jednego elementu może powstać inny. Na przykład, przez spalanie drewna powstaje ogień, a drzewo zamienione w popiół przekształca się w ziemię. Innym typem związku, jest restrykcja - wskazuje on, w jaki sposób jeden element może dominować nad innym. I tak na przykład drzewo dominuje nad ziemią  ze względu na porządek wzrastania, podczas, gdy ziemia może zdominować wodę, a woda ogień. 

Wszystkie pięć elementów tej teorii odniesiono do ludzkiego organizmu. Relacje między nimi odniesiono do jego funkcjonowania, podczas, gdy tych pięć elementów reprezentowanych było przez określone organy człowieka. Główne komponenty Eliksiru Tian Xian także odpowiadają tym relacjom.  Są nimi: 

 

Związki Pochodzenia

Drzewo Pobudza Ogień: Gdy wzmocnimy działanie wątroby i woreczka żółciowego, poprawi się funkcjonowanie serca i jelit

Ogień Pobudza Ziemię: Jeśli wzmocni się praca serca i jelit, poprawi się funkcjonowanie śledziony i żołądka

Ziemia Pobudza Metal: Jeśli wzmocni się praca śledziony i żołądka, poprawi się funkcjonowanie płuc i okrężnicy. 

Metal Pobudza Wodę: Jeśli wzmocni się praca płuc i okrężnicy, poprawi się funkcjonowanie nerek i pęcherza

Woda Pobudza Drzewo: Jeśli wzmocni się praca nerek i pęcherza poprawi się tym samym funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych. 

 

Związki Restryktywne

Drzewo Powstrzymuje Ziemię: Jeśli praca wątroby i woreczka żółciowego słabnie, śledziona i żołądek stają się także coraz słabsze

Ziemia Powstrzymuje Wodę: Jeśli śledziona i żołądek słabną, nerki i pęcherz także stają się coraz słabsze. 

Woda Powstrzymuje Ogień: Jeśli nerki i pęcherz słabną, serce i jelita również stają się coraz słabsze. 

Ogień Powstrzymuje Metal: Jeśli serce oraz jelita słabną, płuca i okrężnica także stają się coraz słabsze. 

Metal Powstrzymuje Drzewo: Jeśli płuca i okrężnica ulegają osłabieniu, słabnie również wątroba i woreczek żółciowy

Zasadnicza koncepcja opracowania formuły Eliksiru Tian Xian została oparta na filozofii teorii 5-ciu Elementów. Dlatego też, bez względu na to, jaką zabija on ilość komórek nowotworowych, nie zakłóca jednocześnie prawidłowych funkcji organizmu.  

<< poprzednia strona      następna strona >>


Strona Główna | O Nas | Produkty | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie
Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
Strona dostępna także w językach English, Espanol, Francais, Deutsch, Polish, Turkish
(C) Copyright 2004. Green & Gold International Exports. All Rights Reserved.