English French German Polish Romania Spanish Turkish
Strona Główna | O Nas | Produkty i ceny | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie | Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
  • Publikacje
Anglojęzyczne
   Publikacje

Chińskie Publikacje
Japońskie Publikacje
Tajlandzkie Publikacje
Indonezyjskie
   Publikacje

 
 

NIEZBĘDNA WIEDZA O RAKU 

W rozdziale tym, chciałbym omówić istotę choroby, jaką jest rak. Spróbuję opisać, w jaki sposób można zapobiegać jej powstawaniu i omówię ważne czynniki stylu życia oraz podstawową wiedzę, która pozwoli czytelnikowi dużo głębiej zrozumieć tę chorobę. 

 

CZYM JEST RAK?

Całe ciało wraz z wszystkimi organami, tworzącymi poszczególne jego części, składa się z żywych komórek. Przez cały okres naszego szycia, komórki naszego ciała w większości tkanek ulegają ciągłemu podziałowi, formując w ten sposób ich nowe komórki. Poza komórkami nerwów czaszkowych, które przestają rosnąć w dniu narodzin i nie podlegają dalszemu podziałowi, komórki wszystkich innych naszych organów wykazują różną długość istnienia, w trakcie którego ulegają podziałom i rozmnażaniu. Komórki takie, jak np. białe ciałka krwi żyją tylko 1-2 dni, podczas, gdy komórki naszych mięśni potrafią żyć kilka miesięcy. Czas potrzebny z reguły do podziału komórek waha się w granicach 6-8 godzin, a jego długość i nie zależy od czasu ich życia. 

Dlatego też w organizmie ciągle przebiega nieustanny podział jego komórek, w którym stare komórki formują nowe. Ten ciągły proces jest bardzo ważny dla wszystkich organów naszego ciała, by zapewnić im ich stały rozmiar oraz właściwe funkcje. Ten proces nieustannej generacji, stanowi bardzo precyzyjnie kontrolowany fenomen fizjologiczny.  Na przykład, jeśli w trakcie operacji chirurgicznej zostanie usunięta nam część wątroby, pozostałe jej komórki, będą pod kontrolą ciągłych impulsów mózgowych reprodukować nowe komórki, tak, by przywrócić normalny, przedoperacyjny rozmiar tego organu. Taka właśnie reprodukcja jest jedną z najbardziej istotnych funkcji każdej komórki. 

Co stałoby się, gdyby funkcjonujące niczym precyzyjny komputer wewnątrz naszego organizmu komórki nagle utraciły swoją właściwą reprodukcyjną funkcję i wymknęły się spod kontroli? Komórki, nie otrzymując komendy zatrzymania procesu własnego podziału, kontynuowałyby cykl swojego, niepohamowanego ilościowego wzrostu. Ktoś mógłby pomyśleć, że ciągły wzrost nowych komórek jest raczej rzeczą pozytywną niż złą. Należy jednak pamiętać, że wzrastająca nieprzerwanie liczba komórek nie tylko zwiększa wzrost zapotrzebowania na substancje odżywcze i tlen, w określonym miejscu swego położenia, ale będzie również formować skupiska masy lub guzy w obszarze niekontrolowanego wzrostu. Guzy te mogą wywierać ucisk, powodując uszkodzenie sąsiadujących z nimi tkanek i narządów. 

Takie guzy, lub skupiska masy nazywamy guzami nowotworowymi. Jeśli nie powodują one znacznych uszkodzeń tkanek, nazywamy je guzami nowotworowymi łagodnymi, jeśli są groźne i powodując zazwyczaj choroby lub śmierć, nazywamy je guzami nowotworowymi złośliwymi (potocznie mówiąc rakiem)  (zobacz Tabelę 12, str.127.)


 

 

<< poprzednia strona      następna strona >>


Strona Główna | O Nas | Produkty | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie
Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
Strona dostępna także w językach English, Espanol, Francais, Deutsch, Polish, Turkish
(C) Copyright 2004. Green & Gold International Exports. All Rights Reserved.