English French German Polish Romania Spanish Turkish
Strona Główna | O Nas | Produkty i ceny | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie | Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
  • Publikacje
Anglojęzyczne
   Publikacje

Chińskie Publikacje
Japońskie Publikacje
Tajlandzkie Publikacje
Indonezyjskie
   Publikacje

 
 

PAPIEROSY A RAK PŁUC 

Związek pomiędzy rakiem płuc a paleniem papierosów, jest o wiele bardziej zrozumiały, i o wiele lepiej znany przez większość ludzi, niż związki pomiędzy czynnikami rakotwórczymi w pożywieniu, a innymi rodzajami raka. Palenie papierosów, jest główną przyczyną raka płuc; palenie powoduje efekt nie tylko powstawania komórek rakowych, lecz także ich systematycznego odżywiania. 

Wiadomym jest, że substancjami rakotwórczymi zawartymi w dymie z papierosów są policykliczne aromatyczne węglowodory benzoalfapyrenowe, aromatyczne aminy i nikotyna oraz aminoazotany, które wytwarzają alkaloidy nikotynowe. Przypuszcza się, że istnieją bliskie relacje pomiędzy związkami fenolu, a wzrostem komórek nowotworowych. 

Wciąż prowadzone są badania na temat tego, czy liczba wypalonych papierosów oraz ilość lat nałogu palenia, są czynnikami powodującymi raka wśród nałogowych palaczy. Jakkolwiek wielu badaczy i ekspertów zgadza się, że czynniki te stanowią główne przyczyny powstawania raka płuc. Na przykład w przypadku palenia fajki, ryzyko powstania nowotworu może być kalkulowane jak poniżej: 

  • ilość dziennie wypalonych fajek, mnoży się przez liczbę lat palenia - jeśli wynik przekracza liczbę 400, istnieje u palacza podejrzenie powstania nowotworu. 
  • jeśli wynik przekracza liczbę 600, istnieje u palacza podejrzenie typu carcinomatozy płaskonabłonkowej o nazwie hilum pulmonis (wnęki płuc).

Innymi słowy, ci, którzy palili papierosy od początku dorosłego wieku, są narażeni bardziej na zachorowanie na raka, ze względu na wieloletnie szkodliwe oddziaływanie carcinogenów, które wytwarzane są w trakcie palenia. Statystyki niestety, potwierdzają  powyższe obserwacje (patrz Tabela 16., str.139.)

W świetle rosnącego przekonania na temat szkodliwości biernego palenia i akceptacji anty-nikotynowych kampanii na całym świecie, nastąpiło zmniejszenie ilości zarówno palaczy, jak i też ogólnej ilości wypalanych papierosów. W 1982 roku, współczynnik umieralności w przypadku palących i niepalących wynosił odpowiednio 2 :1 dla mężczyzn oraz 1,3 :1 dla kobiet.  W ostatnich latach, badacze odnotowali niewielki spadek tego współczynnika u mężczyzn do poziomu 1,6 :1, w przeciwieństwie do nieznacznego wzrostu u kobiet do poziomu 1,36 :1.

Udowodniono, że palenie, może powodować carcinomatozę układu oddechowego i powiązanych z nim struktur, w formie raka płuc, nowotworów jamy gardłowo-nosowej oraz raka przełyku. Ostatnio palacze, w niektórych krajach, gdzie udowodnione, bierne palenie powodowało raka płuc u niepalących osób trzecich, zostają nawet obciążani winą za nieumyślne przyczynienie się do ich choroby lub śmierci! Bliski związek pomiędzy carcinomatozą, a paleniem jest rzeczą niezaprzeczalną i będzie na pewno szeroko dyskutowanym w przyszłości, ważnym problemem społecznym.

Tabela 16. Wartości standardowych współczynników śmierci w wyniku raka płuc, w odniesieniu do liczby wypalonych papierosów

 

<< poprzednia strona      następna strona >>


Strona Główna | O Nas | Produkty | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie
Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
Strona dostępna także w językach English, Espanol, Francais, Deutsch, Polish, Turkish
(C) Copyright 2004. Green & Gold International Exports. All Rights Reserved.