English French German Polish Romania Spanish Turkish
Strona Główna | O Nas | Produkty i ceny | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie | Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
  • Publikacje
Anglojęzyczne
   Publikacje

Chińskie Publikacje
Japońskie Publikacje
Tajlandzkie Publikacje
Indonezyjskie
   Publikacje

 
 

PRAWA OSÓB CIERPIĄCYCH NA RAKA 

W latach 70-tych, gdy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, nastąpiła fala wzrostu świadomości praw człowieka i wzrosła liczba medycznych spraw sądowych, środowiska medyczne opublikowały w imieniu pacjentów proklamację, dotyczącą praw pacjentów, wzywającą do odnowy ludzkiego podejścia w sektorze medycznym. Mówiło się początkowo, że proklamacja ta powinna zapewniać ochronę praw pacjentów w szpitalach psychiatrycznych.

W 1971 roku, w Akcie Zdrowia Psychicznego Stanu Massachusetts po raz pierwszy zastosowano zasadę proklamacji praw pacjenta. Następnego roku, Szpital Pennsylvania w Bostonie,  wydrukował ulotki dotyczące praw pacjentów. Od tamtej pory 1973 roku, wydane i podpisane zostały liczne, inne proklamacje praw pacjentów, włącznie z proklamacją praw pacjenta wydaną przez Związek Szpitali Amerykańskich (American Hospital Association), praw dziecięcych pacjentów, praw pacjentów poddawanych operacjom, ..itd. 

W świetle tych proklamacji praw w USA, kolejne kampanie na rzecz praw pacjentów rozszerzały się na kraje, w innych częściach świata. W 1981 roku, Naczelny Związek Lekarzy Świata (General Association of Physicians of the World),  stworzył Lizbońską Proklamację Praw Pacjenta. W 1983 roku, prawa pacjenta i wynikające z nich obowiązki, zostały jasno sformułowane w Rozdziale 4, instrukcji praktyki lekarskiej Związku Japońskich Szpitali (Japan Hospital Association), legalnie działającej w Japonii organizacji, która w kolejnym roku, zapowiedziała oficjalną proklamację praw pacjenta. Pragnę w tym miejscu zacytować słowa wstępu Japońskiej Proklamacji Praw Pacjenta:  

"Każdy ma prawo do pełnego poszanowania i zdrowego życia.

Podstawowym, ludzkim prawem jest otrzymanie najlepszej opieki medycznej, zgodnie z zaleceniami i pod opieką wykwalifikowanych lekarzy, zgodnie z wolą i wyborem pacjenta, w celu jego powrotu do zdrowia oraz  zachowania lub polepszenia jego stanu zdrowia.

Jakkolwiek w obecnych formach leczenia, jest wielu pacjentów, którzy są badani i leczeni, jak gdyby stanowili li tylko przedmioty praktyk medycznych, nie informowanych szczerze o naturze ich choroby i traktowanych bez poszanowania ich ludzkiej natury.

Co więcej, codzienne leczenie ogranicza się tylko do podawania leków, badania oraz kontynuacji zabiegów medycznych. Życie i zdrowie nie są dobrze chronione. Nawet, jeśli problem wpływa na różne warunki nie związane z samą terapią, lekarze często nie nie traktują pacjentów pierwszoplanowo, podczas, gdy pacjenci sami, aktywnie nie dążą do takiego właśnie traktowania, co w konsekwencji prowadzi do istniejących przyczyn tego zjawiska.

W obecnej sytuacji, ma ogromne znaczenie jasne i pełne artykułowanie praw pacjentów Pacjenci powinni dążyć do utrzymania swoich praw. Lekarze zaś, powinni wspierać te prawa w pełnionej przez siebie misji społecznej. 

W obecnie istniejącym systemie medycznym, należy pokonać niewłaściwe polityczne, społeczne i ekonomiczne ograniczenia, skupiając się na udostępnieniu jakościowo lepszej opieki medycznej. Ufamy, że proklamacja praw pacjenta będzie pierwszym krokiem na drodze wzajemnej współpracy pomiędzy pacjentami i lekarzami."

(Słowo wstępne z artykułu proklamacji praw pacjentów) 

W przeciwieństwie do tego, co stało się podłożem tej proklamacji praw, pacjenci, którzy wyrażali przedtem głęboki brak zaufania do samego leczenia oraz środowisk medycznych, obecnie osiągnęli wspólne zrozumienie łączących oba te środowiska problemów.

 


 

 

 

<< poprzednia strona     następna strona >>


Strona Główna | O Nas | Produkty | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie
Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
Strona dostępna także w językach English, Espanol, Francais, Deutsch, Polish, Turkish
(C) Copyright 2004. Green & Gold International Exports. All Rights Reserved.