English French German Polish Romania Spanish Turkish
Strona Główna | O Nas | Produkty i ceny | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie | Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
  Badania 1
Badania 2
Badania 3
Badania 4
Badania 5
 
 
Badanie Farmakologicznego Oddziaływania Przeciwnowotworowego Eliksiru China No.1 Tian Xian

Tianjin Institute of Medical Science Research
Tong Hua Chang Bai Shan Institute of Medicine, Jilin Province

Badania przeprowadzone na Eliksirze "CHINA NO. 1 Tian Xian" wykazały jego znaczne działanie hamujące u myszy rozwój guza litego nowotworu S120, nowotworu płuc Lewis’a, odżołądkowego nowotworu łuszczastego, oraz ludzkiego śluzowatego gruczolakoraka jelit u myszy gołej.

Antyneoplastyczne oddziaływanie Eliksiru "China No. 1 Tian Xian"

Zwierzę eksperymentalne : Mysz z Kunmin, dostarczona przez Tianjin Medical College, grupa zawierająca osobniki obu płci; męskiej i żeńskiej, wagi pomiędzy 18 ~ 22g.

Mysz goła dostarczona przez Beijing Institute of Organism Inspection, samce wagi pomiędzy 20 ~ 27g, pochodzenie myszy gołej - BALB/C-nu/nu, pochodzenie dziedziczności - NIH.

Szczep guza : Mysi mięsak lity S180, i mysi nowotwór puchliny brzusznej, mysi odżołąkowy nowotwór łuszczasty, nowotwór płuc Lewis'a oraz mysia białaczka L1210.

Ludzki śluzowaty gruczolakorak jelit : dostarczony przez Pathologic Anatomy Teaching and Research Section of Beijing Medical College, wszczepiony w podskórne warstwy grzbietu myszy gołej jako osobnika modelowego.

Zastosowany Lek : Eliksir "China No. 1 Tian Xian" dostarczony przez Tong Hua Chang Bai Shan Institute of Medicine, Jilin Province, stosowany doustnie eliksir tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Metoda Badawcza : Metoda zwykłego badania przesiewowego obciążenia guzem nowotworowym zgodnie z procedurą określoną przez National Anticancer Medicine Conference w 1978 roku. Wyniki pokazano w Tabeli 1.

Eksperyment badający hamowanie wzrostu ludzkiego nowotworu przeprowadzony został zgodnie z następującymi procedurami. Najpierw wietrzono ok. pół godziny uprzednio wysterylizowany stolik operacyjny, a następnie położono na nim mysią klatkę (zaopatrzoną w filtr bakteryjny) po jej uprzedniej, dwukrotnej sterylizacji 75% roztworem alkoholu. Uśmiercono następnie obciążoną ludzkim guzem nowotworowym modelową mysz gołą zrywając jej kręgi szyjne.. Następnie pobrano tkankę z jej guza i pokrojono na małe kawałki o rozmiarze 0.3 ~ 0.4 mm. Tak spreparowaną tkankę guza wszczepiono w podskórne warstwy grzbietowe każdej myszy używając do tego celu igły punkcyjnej #7. Po 30 dniach od wszczepienia tkanki ludzkiego guza , wybrano 24 myszy gołe z podobnym rozmiarem guza i podzielono je na 4 grupy: Grupę Kontrolną, Grupę "China No. 1 Tian Xian", Grupę 5FU oraz grupę SJAMP. Grupa kontrolna składała się z 9 myszy, a pozostałe liczyły po 5 osobników.

Przed rozpoczęciem terapii myszy w grupie kontrolnej miały średnią średnicę guza (suma średnicy wzdłużnej i poprzecznej / 2) 8,10 mm, w grupie "China No. 1 Tian Xian" wynosiła ona 8,6 mm. Dawka lecznicza Eliksiru "China No. 1 Tian Xian" wynosiła 2.5 ml/kg, podawano ją raz dziennie przez 21 dni. 24 godziny po ostatniej aplikacji leku uśmiercono wszystkie zwierzęta. Odcięto guzy i zważono je, podobnie jak i też całe myszy. Następnie wyliczono współczynnik hamowania wzrostu guzów w oparciu o poniższą formułę.

Współczynnik Hamowania wzrostu guza % = [(średnia masa guza w grupie kontrolnej – Średnia masa guza w grupie leczonej) / Średnią masę guza w grupie kontrolnej] * 100%

Wyniki eksperymentu : Pośród spektrum 6 użytych guzów, odkryto, że Eliksir "China No. 1 Tian Xian" miał lepsze działanie na odżołądkowego litego guza łuszczastego, lecz nie był efektywny w przypadku białaczki oraz guzów typu puchlinowego. Rezultaty te pokazuje Tabela 1.

Obciążenie guzem

Liczba zwierząt

Dawka g/kg

Forma aplikacji oraz ich ilość

Współczynnik Hamowania r % lub współczynnik wydłużenia życia

Wartość P 

S180      10      2         PO12           35.6  
       10      5         PO12          48.3 <0.05
     10  Grupa Kontrolna         PO12   
Nowotwór lity "Ai's"       9       2         PO6          54.9 <0.01
        9      5         PO6        51.46 <0.01
      9    Grupa Kontrolna         PO6    
Nowotwór płuc Lewis'a      5      2         PO8         46.9 <0.05
       5     5        PO8        36.4 >0.05
     5     Grupa Kontrolna            
Odżołądkowy Nowotwór łuszczasty      6       2       PO14        36.5 <0.01
       6      5       PO14        57.8 <0.01
    6    Grupa Kontrolna       PO14          
Nowotwór puchlinowy "Ai's"    10       2       PO6        7.5 dnia
     10      5       PO6        3.0
   10     Grupa Kontrolna      PO6        7.1
L1210      6      2      PO8       8.2 dnia
       6      5      PO8       8.4
     8     Grupa Kontrolna      PO8       8.0

Tabela 1. Przeciw-guzowe działanie Eliksiru "China No. 1 Tian Xian"

Stwierdzono również wyraźne terapeutyczne działanie na ludzkiego śluzowatego gruczolakoraka jelit, współczynnik hamowania wzrostu sięgał w tym przypadku do 48.06%, P<0.05, prosimy sprawdzić Tabelę 2.

Grupa

Numer kolejny zwierzęcia

Dawka w pojedynczym podaniu oraz ilość podań

Waga zwierzęcia

Średnia średnica guza (w mm) na początku eksperymentu

Waga guza (g) na koniec eksperymentu

Współ-
czynnik hamowania wzrostu guza

War-
tość P

Grupa Kontrolna

   

Początek

Koniec

     

1

"0"

23.5

20.0

9.0

1.10

2

0.5% półpłynna

24.0

22.0

6.7

0.50

3

0.2ml / dzień

24.5

23.5

6.0

1.95

4

W sumie 21 dni

23.7

20.0

5.3

1.60

5

 

22.5

22.0

7.3

0.80

      

      

6

24.0

20.0

10.0

1.70

7

24.5

19.0

9.4

0.70

8

23.0

20.5

10.8

2.20

9

24.0

24.0

8.4

1.10

Średnia wartość

 

23.7

21.2

8.1

1.29

ELIKSIR "CHINA NO. 1 TIAN XIAN" 

 

1

"0"

22.5

21.5

8.0

0.90

2

2.5g/kg, jeden raz dziennie

26.0

23.5

9.4

0.85

3

W sumie 21 dni

20.0

19.0

7.7

0.40

4

 

20.0

18.5

       8.0       0.90

5

 

20.0

19.0

       8.2       0.30

Średnia wartość

 

21.7

20.3

8.06

      0.67   48.06

<0.05

Tabela 2. Hamowanie przez Eliksir "China No. 1 Tian Xian" wzrostu ludzkiego śluzowatego gruczolakoraka jelit u myszy gołej.

Z Tabeli 2. wynika, że Eliksir "China No. 1 Tian Xian" posiada znaczne terapeutyczne działanie na wzrost ludzkiego śluzowatego gruczolakoraka jelit u myszy gołej. Chociaż waga zwierząt nieco spadła, w stosunku do tej jaką miały zwierzęta w grupie kontrolnej, wszystkie zwierzęta wciąż żyły , co wskazywało na to, że otrzymywanie przez zwierzęta ciągle przez okres 21 dni dawki leku nie wywołały u nich żadnej toksycznej reakcji. Podsumowując, wyniki eksperymentu, na guzach zwierzęcych i ludzkim nowotworze wskazują, że Eliksir "China No. 1 Tian Xian" ma bardzo dobre działanie na guzy układu trawiennego i nowotwory płuc.

Powrót do GÓRY .


Strona Główna | O Nas | Produkty | Świadectwa | Badania Medyczne | Publikacje | Nagrody | Zamówienie
Pytania i Odpowiedzi | Kontakt do Nas
Strona dostępna także w językach English, Espanol, Francais, Deutsch, Polish, Turkish
(C) Copyright 2004. Green & Gold International Exports. All Rights Reserved.